Πολιτική απορρήτου

 

Τελευταία ενημέρωση στις 25 Απριλίου 2024
Πολιτική Απορρήτου
1. Εισαγωγή
Στην Ε.Κ. ENTERPRISES LTD (εφεξής «εμείς», «εμείς» ή «μας») η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα. Η διατήρηση των δεδομένων σας ασφαλή και ιδιωτικά είναι μέρος της φιλοσοφίας μας για την παροχή υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών.
Ο σκοπός αυτής της πολιτικής απορρήτου ("Πολιτική") είναι να παρέχει μια σαφή εξήγηση για το πότε, γιατί και πώς συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα. Το έχουμε σχεδιάσει ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο φιλικό προς τον χρήστη και το έχουμε χωρίσει σε ενότητες για να σας διευκολύνουμε να βρείτε τις πληροφορίες που είναι πιο σχετικές με εσάς.
Ο νέος νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την Προστασία Δεδομένων, ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ), τέθηκε σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018. Ο ΓΚΠΔ (ΕΕ) 2016/679 δίνει στα άτομα στην ΕΕ περισσότερο έλεγχο σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα δεδομένα τους χρησιμοποιούνται και επιβάλλει ορισμένες υποχρεώσεις στις επιχειρήσεις που επεξεργάζονται τις πληροφορίες αυτών των ατόμων.
2. Ποιοι είμαστε
Η Ε.Κ. Η ENTERPRISES LTD είναι μια εταιρεία εγγεγραμμένη στην Κύπρο με αριθμό εγγραφής HE 443711 με την έδρα της στη Γλάδστωνος 69 ACROPOLIS CENTER όροφος 3 διαμέρισμα 301 3040 Λεμεσός, Κύπρος και εισάγουμε και διανέμουμε παιχνίδια και ρούχα για ενήλικες λιανικής και χονδρικής, μέσω διαδικτύου. μέσω των φυσικών μας καταστημάτων στην Κύπρο, στους οποίους απευθύνεται αυτή η πολιτική απορρήτου.
Αυτή η πολιτική απορρήτου απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα (εφεξής οι «πελάτες μας») που είτε είναι πρώην, υφιστάμενοι ή δυνητικοί πελάτες, είτε είναι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι/αντιπρόσωποι πρώην, υφιστάμενων ή δυνητικών πελατών ή είναι τελικοί δικαιούχοι νομικών οντοτήτων που είναι πρώην, υφιστάμενοι ή δυνητικοί πελάτες.
3. Ταυτότητα και στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων και του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων.
(α) Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων
Η Ε.Κ. Η ENTERPRISES LTD, μια κυπριακή ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, με αριθμό μητρώου HE 443711, είναι ο «Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων» σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ και τη σχετική Κυπριακή Νομοθεσία και καθορίζει τον τρόπο διατήρησης και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.
Η κύρια εγκατάσταση και η κεντρική διοίκηση του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων βρίσκεται στη Γλάδστωνος 69 ACROPOLIS CENTER όροφος 3 διαμέρισμα 301 3040 Λεμεσός, Κύπρος.
(β) Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων («ΥΠΔ»)/ Υπεύθυνο πρόσωπο για τον GDPR
Έχουμε ορίσει έναν Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων («ΥΠΔ»)/ Υπεύθυνο για τον ΓΚΠΔ, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με αυτήν την πολιτική απορρήτου καθώς και με τους ισχύοντες νόμους και να έρχεται σε επαφή με την Εποπτική Αρχή της Κύπρου, δηλαδή το Γραφείο του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με τον ΥΠΔ/Υπεύθυνο για τον ΓΚΠΔ σχετικά με όλα τα θέματα που αφορούν την παρούσα πολιτική και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής όλων των ισχυόντων και διαθέσιμων δικαιωμάτων.
Τα επίσημα αιτήματα μπορούν να υποβληθούν ταχυδρομικά στη διεύθυνση Γλάδστωνος 69 ACROPOLIS CENTER όροφος 3 διαμέρισμα 301 3040 Λεμεσός, Κύπρος ή ηλεκτρονικά στο info@cyprusloveshop.com.
4. Πώς συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα;
Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε διαφορετικούς τύπους προσωπικών δεδομένων που λαμβάνουμε από τους πελάτες μας αυτοπροσώπως ή μέσω του διαδικτυακού μας ιστότοπου.
5. Χρησιμοποιούμε Cookies[SI1];
Δεν συλλέγουμε cookies.
6. Ποιες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων συλλέγουμε;
Συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε διάφορους τύπους πληροφοριών για τα άτομα με τα οποία συνεργαζόμαστε, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών με τις οποίες μπορεί να αναγνωριστείτε προσωπικά και που ορίζονται ως προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όπως το όνομα και το επώνυμό σας, τη διεύθυνση, τα στοιχεία επικοινωνίας σας (τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).
Σε περίπτωση που υπάρξει ανάγκη περαιτέρω επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων για σκοπό διαφορετικό από αυτόν για τον οποίο συλλέχθηκαν αρχικά, θα ενημερωθείτε εκ των προτέρων για τον πρόσθετο σκοπό και τις σχετικές λεπτομέρειες σχετικά με την περαιτέρω επεξεργασία.
Με τη ρητή συγκατάθεσή σας ενδέχεται να συλλέξουμε ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων. Σύμφωνα με τον ορισμό που δίνεται από τον ΓΚΠΔ, αυτά τα δεδομένα μπορεί να περιλαμβάνουν φυλετική ή εθνική καταγωγή, πολιτικές απόψεις, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, δεδομένα υγείας, συμμετοχή σε συνδικάτα, επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα σχετικά με την υγεία, τη σεξουαλική ζωή ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό και ποινικό μητρώο.
7. Ποιους νόμιμους λόγους έχουμε για τη συλλογή, την επεξεργασία και την αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων
Για να προχωρήσουμε σε μια επιχειρηματική σχέση, οι πελάτες μας πρέπει να παρέχουν σε εμάς τα προσωπικά τους δεδομένα τα οποία είναι απαραίτητα για την απαιτούμενη έναρξη, εκτέλεση και συνέχιση μιας επιχειρηματικής σχέσης. Αυτή είναι μια απαίτηση βάσει του σχετικού νόμου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και των κανονισμών της Ρυθμιστικής Αρχής μας (ΣΕΛΚ-Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου).
Η μη παροχή προσωπικών δεδομένων μας εμποδίζει να ξεκινήσουμε ή να συνεχίσουμε μια επιχειρηματική σχέση με τους πελάτες.
Σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, μπορούμε να βασιστούμε στους ακόλουθους νόμιμους λόγους όταν συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα για τη λειτουργία της επιχείρησής μας και την παροχή των υπηρεσιών μας:
• Συμμόρφωση με νομική υποχρέωση: Ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα προκειμένου να εκπληρώσουμε νομικές και ρυθμιστικές υποχρεώσεις, όπως ο νόμος κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ο φορολογικός νόμος και οι κανονισμοί διαφόρων εποπτικών αρχών (π.χ. Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου, IFAC (Διεθνής Ομοσπονδία Λογιστών), ACCA (Ένωση Ορκωτών Λογιστών) όπου υπαγόμαστε για σκοπούς καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και σκοπούς δέουσας επιμέλειας.
• Σύμβαση: Ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς της παροχής των υπηρεσιών μας σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις μας ή/και οποιαδήποτε άλλη σύμβαση που έχετε μαζί μας.
• Συναίνεση: Μπορούμε να βασιστούμε στην ελεύθερα δοθείσα συγκατάθεσή σας τη στιγμή που μας παρείχατε τα προσωπικά σας δεδομένα για άλλο σκοπό της διαδικασίας εκτός από τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω, τότε η νομιμότητα αυτής της επεξεργασίας βασίζεται σε αυτή τη συγκατάθεση. Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, οποιαδήποτε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων δεν θα επηρεαστεί πριν από τη λήψη της απόσυρσης.
• Έννομα συμφέροντα: Ενδέχεται να βασιστούμε σε έννομα συμφέροντα με βάση την αξιολόγησή μας ότι η επεξεργασία είναι δίκαιη, λογική και ισορροπημένη. Έννομο συμφέρον είναι όταν έχουμε επιχειρηματικό ή εμπορικό λόγο να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες των πελατών μας. Περιπτώσεις τέτοιων δραστηριοτήτων επεξεργασίας μπορεί να περιλαμβάνουν, την έναρξη νομικών αξιώσεων, την προετοιμασία της υπεράσπισής μας σε δικαστικές διαδικασίες, την υποβολή καταγγελιών στη ρυθμιστική μας αρχή κ.λπ.
8. Γιατί χρειαζόμαστε προσωπικά δεδομένα;
Φιλοδοξούμε να είμαστε διαφανείς όταν συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα και σας λέμε γιατί τα χρειαζόμαστε, τα οποία συνήθως περιλαμβάνουν τους ακόλουθους λόγους:
• Παροχή των απαιτούμενων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων επαγγελματικών συμβουλών και παροχής αναφορών σχετικά με τις φορολογικές, συμβουλευτικές, ελεγκτικές και διασφαλιστικές υπηρεσίες, αναδιαρθρώσεις, συγχωνεύσεις και εξαγορές, συμβουλευτικές και άλλες επαγγελματικές μας υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες μας μπορεί να περιλαμβάνουν έλεγχο των αρχείων πελατών για σκοπούς διασφάλισης ποιότητας, που μπορεί να περιλαμβάνουν την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για τον σχετικό πελάτη.
• Διαχείριση πελατών: για τη διαχείριση του λογαριασμού σας, για την παροχή υποστήριξης πελατών και ειδοποιήσεων σχετικά με τον λογαριασμό σας, συμπεριλαμβανομένων ειδοποιήσεων σχετικά με αλλαγές στις υπηρεσίες που προσφέρουμε ή παρέχουμε μέσω αυτού.
• Διαχείριση, συντήρηση και διασφάλιση της ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων, των εφαρμογών και των ιστοσελίδων μας.
• Λειτουργικότητα και ασφάλεια: για τον εντοπισμό, την πρόληψη και την απόκριση σε πραγματικές ή πιθανές απάτες και παράνομες δραστηριότητες.
• Συμμόρφωση: να επιβάλλουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις μας και να συμμορφωνόμαστε με τις νομικές μας υποχρεώσεις, όπως αυτές απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία ή τις ρυθμιστικές αρχές μας.
• Με οποιονδήποτε άλλο τρόπο μπορούμε να περιγράψουμε όταν παρέχετε τις πληροφορίες ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό με τη συγκατάθεσή σας που παρέχεται χωριστά [SI2] από αυτήν την πολιτική απορρήτου.
• Χωρίς τα ελάχιστα προσωπικά δεδομένα, η εταιρεία μας δεν θα μπορεί να παραδώσει στους πελάτες τις ηλεκτρονικές παραγγελίες που λαμβάνονται. Οι εταιρείες ταχυμεταφορών απαιτούν προσωπικά στοιχεία προκειμένου να είναι σε θέση να επικοινωνήσουν με τον πελάτη και να ολοκληρώσουν την παράδοση σύμφωνα με το αίτημα του πελάτη. Οι εταιρείες ταχυμεταφορών ευθύνονται βάσει του νόμου για την προστασία των προσωπικών στοιχείων των πελατών μας. Οι εταιρείες ταχυμεταφορών εγχώριες και μη συμμορφώνονται με τους κανόνες και τους κανονισμούς του ΓΚΠΔ.
9. Μοιραζόμαστε προσωπικά δεδομένα με τρίτους[SI3];
Κατά τη διάρκεια της επιχειρηματικής μας σχέσης τα προσωπικά δεδομένα των πελατών μας ενδέχεται να παρέχονται σε διάφορα τμήματα της Εταιρείας μας.
Επιπλέον, τα ακόλουθα τρίτα μέρη μπορεί επίσης να είναι αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων υπό ορισμένες συνθήκες:
- Προγραμματιστές
- Πάροχοι διακομιστών
- Λογιστές εταιρείας
- Εταιρείες ταχυμεταφορών
Τα τρίτα μέρη στα οποία ενδέχεται να αποκαλύψουμε Προσωπικά Δεδομένα ενδέχεται να έχουν τις δικές τους πολιτικές απορρήτου που περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν και προστατεύουν τα Προσωπικά Δεδομένα. Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου τους, σας συνιστούμε να επισκεφτείτε τους ιστότοπους αυτών των τρίτων μερών.
10. Τι γίνεται με την ασφάλεια προσωπικών δεδομένων[SI4];
Έχουμε λάβει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων φυσικών, ηλεκτρονικών και διαδικαστικών μέτρων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων από απώλεια, κακή χρήση, αλλοίωση ή καταστροφή. Περιορίζουμε την πρόσβαση σε πληροφορίες στα γραφεία μας, έτσι ώστε μόνο αξιωματούχοι ή/και υπάλληλοι που πρέπει να γνωρίζουν τις πληροφορίες να έχουν πρόσβαση σε αυτές. Τα άτομα που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα υποχρεούνται να τηρούν το απόρρητο αυτών των πληροφοριών. Επιπλέον, έχουμε εκπαιδεύσει τους υπαλλήλους μας στον τρόπο χειρισμού, διαχείρισης και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, εφαρμόσαμε αναβαθμισμένα τεχνικά μέτρα και μεταμορφώσαμε τις πολιτικές και τις διαδικασίες μας με τρόπο που να συμμορφώνεται με τον ΓΚΠΔ.
Λάβετε υπόψη ότι η μετάδοση δεδομένων μέσω Διαδικτύου δεν είναι απολύτως ασφαλής. Οι χρήστες θα πρέπει επίσης να προσέχουν τον τρόπο με τον οποίο χειρίζονται και αποκαλύπτουν τα προσωπικά τους δεδομένα και θα πρέπει να αποφεύγουν την αποστολή προσωπικών δεδομένων μέσω μη ασφαλούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
11. Πόσο καιρό διατηρούμε προσωπικά δεδομένα;
Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά δεδομένα των πελατών μας για όσο διάστημα έχουμε επιχειρηματική σχέση.
Μόλις λήξει η επιχειρηματική μας σχέση, θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στα συστήματά μας για τη μεγαλύτερη από τις ακόλουθες περιόδους:
α) κάθε περίοδος διατήρησης που απαιτείται από το νόμο ή τα επαγγελματικά πρότυπα
β) το τέλος της περιόδου κατά την οποία ενδέχεται να ανακύψουν δικαστικές αγωγές ή έρευνες σχετικά με τις υπηρεσίες ή
γ) σύμφωνα με τις δικές μας εσωτερικές πολιτικές ή πρακτικές διατήρησης, η διάρκεια των οποίων μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τη φύση των πληροφοριών που διατηρούνται.
Τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους σκοπούς της αποστολής ενημερωτικών δελτίων θα διατηρούνται μαζί μας έως ότου μας ειδοποιήσετε ότι δεν επιθυμείτε πλέον να χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα για αυτόν τον σκοπό.
12. Αλλάζουμε αυτήν την πολιτική απορρήτου;
Ενδέχεται να τροποποιούμε ή να αναθεωρούμε την πολιτική απορρήτου μας κατά καιρούς για να αντικατοπτρίζουμε τις τρέχουσες πρακτικές απορρήτου μας. Όταν κάνουμε αλλαγές στην πολιτική απορρήτου στο https://sexshopcyprus.com/, θα αναθεωρήσουμε την ημερομηνία "ενημέρωσης" στο επάνω μέρος αυτής της σελίδας. Σας ενθαρρύνουμε να ελέγχετε περιοδικά αυτήν την Πολιτική Απορρήτου που μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο μας για να ενημερώνεστε για το πώς η Ε.Κ. Η ENTERPRISES LTD προστατεύει τα Προσωπικά σας Δεδομένα.
13. Ποια είναι τα δικαιώματά σας για την προστασία των δεδομένων;
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ΓΚΠΔ, έχετε ορισμένα δικαιώματα σχετικά με τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε ή αποκαλύπτουμε και σχετίζονται με εσάς, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος:
• Να λάβετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα (δικαίωμα πρόσβασης).
• Τη διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν (δικαίωμα διόρθωσης δεδομένων).
• Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων (δικαίωμα διαγραφής, «δικαίωμα στη λήθη»).
• Να λαμβάνετε τα Προσωπικά Δεδομένα που παρέχονται από εσάς σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανή μορφή και να διαβιβάζετε αυτά τα Προσωπικά Δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων (δικαίωμα φορητότητας δεδομένων).
• Να αντιταχθείτε στη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων όταν αυτή η χρήση βασίζεται στα έννομα συμφέροντά μας ή σε δημόσια συμφέροντα (δικαίωμα αντίρρησης).
• Σε ορισμένες περιπτώσεις, να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων (δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας).
• Να αποσύρετε τη συγκατάθεση που μας δόθηκε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ανά πάσα στιγμή. Σημειώστε ότι οποιαδήποτε ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίζεται στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της.
Ίσως χρειαστεί να ζητήσουμε συγκεκριμένες πληροφορίες από εσάς για να μας βοηθήσετε να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας και να διασφαλίσουμε το δικαίωμά σας να έχετε πρόσβαση στις πληροφορίες ή να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα άλλα δικαιώματά σας. Αυτό μας βοηθά να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα δεν αποκαλύπτονται σε κανένα άτομο που δεν έχει δικαίωμα να τα λάβει. Δεν απαιτείται χρέωση για την υποβολή αιτήματος, εκτός εάν το αίτημά σας είναι σαφώς αβάσιμο ή υπερβολικό. Ανάλογα με τις περιστάσεις, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να συμμορφωθούμε με το αίτημά σας για άλλους νόμιμους λόγους.
14. Πώς να υποβάλετε παράπονο
Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα ή για οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή παράπονα σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων/Υπεύθυνο για τον ΓΚΠΔ, είτε ταχυδρομικώς στη Γλάδστωνος 69 ACROPOLIS CENTER όροφος 3 διαμέρισμα 301 3040 Λεμεσός, Κύπρος , ή ηλεκτρονικά στο info@cyprusloveshop.com.
Οι καταγγελίες μπορούν επίσης να υποβληθούν στην εποπτική αρχή στην Κύπρο (Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα), με ταχυδρομείο Τ.Θ. 23378, 1682 Λευκωσία Κύπρος ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου commissioner@dataprotection.gov.cy ή με φαξ 22304565. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο http://www.dataprotection.gov.cy.